Społeczna odpowiedzialność biznesu

Korporacja Radex S.A.

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY KORPORACJI RADEX S.A.

 • Tytuł i statuetka LIDER 30-lecia Wolności RP dla Prezesa Janusza Sobieraja przyznane w Programie "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2019" - Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - informacja z dnia 16.10.2019 r.
 • Tytuł i statuetka DIAMENT 30-lecia POLSKIEJ TRANSFORMACJI dla Korporacji Radex S.A. przyznane w Programie "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2019" - Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - informacja z dnia 16.10.2019 r.
 • Statuetka VIP BIZNESU 2019 - Firma 30-lecia - nagroda dla p. dr. Janusza Sobieraja za przedsiębiorczość, osiągnięcia biznesowe i wysokie standardy zarządzania - wręczenie nastąpiło na Gali w dniu 11.10.2019 r.
 • NAGRODA II STOPNIA w Konkursie PZITB "BUDOWA ROKU 2018" dla Korporacji Radex S.A. INWESTORA ZASTĘPCZEGO - za rozbudowę centrum dystrybucyjno-handlowego o halę magazynową, budynek biurowy, budynek portierni wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łomna Las, gmina Czosnów - czerwiec 2019 r.
 • GEPARD BIZNESU 2018 - dyplom i statuetka dla Korporacji Radex S.A. wyróżnionej za dynamiczny rozwój w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 przez przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego - 10 maja 2019 r
 • GEPARD BIZNESU 2018 - dyplom i statuetka dla Macieja Sobieraja za wkład w działalność Korporacji Radex S.A. i przyczynienie się do jej wyróżnienia w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 za dynamiczny rozwój - przyznany przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego - 10 maja 2019 r.
 • BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2018 - dyplom i statuetka dla V-ce Prezes p. Anny Sobieraj - Żerdzickiej za przyczynienie się do wyróżnienia Korporacji Radex S.A. w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 za osiągnięcie wysokiej wartości rynkowej - Instytut Europejskiego Biznesu, Klub Nowoczesnego Biznesu - 10 maja 2019 r.
 • Nominacja do Godła FIRMA ROKU 2019 - Certyfikacja Krajowa - 11 marca 2019 r.
 • Godność Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetka Honorowego Hipolita przyznane Panu dr inż. Januszowi Sobierajowi przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego na XXX Gali Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług "NAJLEPSZE W POLSCE" - 29.11.2018 r.
 • DIAMENT POLSKIEJ JAKOŚCI 2018 dyplom i statuetka przyznane Korporacji Radex S.A. Decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności - 23.11.2018 r.
 • Nominacja dla p. Prezesa J. Sobieraja i dla firmy Korporacja Radex S.A. do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w XXVIII edycji konkursu BCC - 14.11.2018 r.
 • Nominacja do tytułu DIAMENT POLSKIEJ JAKOŚCI 2018 -za udział Korporacji Radex S.A. w programie "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2018" - Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - PRZEDSIĘBIORCY.PL - 27.09.2018 r.
 • FINALISTA KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 2017 dla Wykonawcy Korporacji Radex S.A. - Budowa budynku biurowo-magazynowego z częścią socjalną oraz parkingiem podziemnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi i infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Marywilskiej - 24 sierpnia 2018 r
 • Wyróżnienie MODERNIZACJA ROKU 2017 dla wykonawcy Korporacji Radex S.A. za Modernizację budynku biurowo-magazynowego z częścią socjalną oraz parkingiem podziemnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi i infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Marywilskiej - 24 sierpnia 2018 r.
 • Dyplom za udział w I etapie konkursu MODERNIZACJA ROKU 2017 obiektu: budynek biurowo-magazynowy z częścią socjalną oraz parkingiem podziemnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi i infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Marywilskiej dla Wykonawcy Korporacji Radex S.A. - 31.07.2018 r - patronat m.in.: Gł. Inspektor Nadzoru Budowlanego, Gł. Inspektor Ochrony Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przew. Komisji Infrastruktury Sejmu RP
 • Nagroda II stopnia (Dyplom i Statuetka) dla Korporacji Radex jako generalnego realizatora inwestycji w Konkursie PZITB "BUDOWA ROKU 2017" za realizację budynku biurowo magazynowego z częścią socjalną oraz parkingiem podziemnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Marywilskiej 34 - czerwiec 2018 r, - patronat Minister Inwestycji i Rozwoju, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Tytuł MENEDŻER 15-lecia POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla p. Janusza Sobieraja Prezesa Zarządu Korporacji Radex S.A. NAGRODA SPECJALNA w Plebiscycie ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 22.06.2018 r.
 • PERŁA BUDOWNICTWA 2018 tytuł i statuetka dla Korporacji Radex S.A.- nagrody w konkursie POLSKIE PERŁY- 22.06.2018 r.
 • POLSKIE GODŁO PROMOCYJNE "TERAZ POLSKA" za zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz wynajem powierzchni użytkowych - 18.06.2018 r.
 • Nominacja dla p. Prezesa J. Sobieraja i dla firmy Korporacja Radex S.A. do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w XXVII edycji konkursu BCC - 27.01.2018 r.
 • GAZELA BIZNESU przyznana Korporacji Radex w 18 edycji rankingu dla najbardziej dynamicznych małych i średnich firm- 59 miejsce w rankingu ogólnopolskim i 15 w województwie mazowieckim - 27.12.2017 r.
 • Znak Jakości Przedsiębiorców SUPERWIKTORIA - w kategorii Budownictwo, Usługi Developerskie i Zarządzanie Nieruchomościami INWESTYCJA BUDOWLANA ROKU - 21.10.2017 r.
 • Dyplom dla Korporacji Radex S.A. wyróżnionej w XI edycji Konkursu GEPARDY BIZNESU 2016 za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej przyznany przez Instytut Europejskiego Biznesu - 22.09.2017 r.
 • MEDAL EUROPEJSKI w kategorii Generalny Realizator Inwestycji dla Korporacji Radex S.A. jako wyróżnienie za usługi nie odbiegające swoim standardem od poziomu europejskiego - edycja XXVIII 2017 - 07.06.2017 r.
 • Medal oraz tytuł Wybitna Postać 2017 dla Pana Prezesa Janusza Sobieraja w ramach Ogólnopolskiego Plebiscytu "Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2017" realizowanego w ramach Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIEBIORCZOŚĆ - 19 maja 2017 r.
 • Tytuł oraz statuetka Platynowy Orzeł Polskiego Budownictwa 2017 - w konkursie realizowanym w ramach Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - 19 maja 2017 r.
 • List Nominacyjny do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2017 - w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej - marzec 2017 r.
 • Statuetka GEPARDA BIZNESU 2016 dla Pana Janusza Sobieraja Prezesa Zarządu Korporacji Radex S.A.
 • Statuetka GEPARDA BIZNESU 2016 dla spółki Korporacja Radex S.A.
 • Tytuł Firmy Dobrze Widzianej 2016 jako wyraz uznania za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu - przyznany przez Business Centre Club pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 23 listopada 2016 r.
 • List Nominacyjny do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2016 - w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej - październik 2016 r.
 • NAGRODA SPECJALNA w X jubileuszowej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International za powołanie do życia Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego - 29 września 2016 r.
 • Tytuł Laureata oraz Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2016 przyznane we wrześniu 2016 r. w kategorii QI SERVICES - usługi najwyższej jakości
 • Wyróżnienie w konkursie BAUMIT FASADA ROKU 2015 w kategorii Budynek niemieszkalny dla obiektu: Akademik Praski przy Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej Warszawa ul. Floriańska 2a - maj 2016 r.
 • Nagroda III stopnia (Dyplom i Statuetka) dla Korporacji Radex jako inwestora zastępczego w Konkursie PZITB "BUDOWA ROKU 2015" za realizację Domu Pomocy Studentom i Domu Pomocy Społecznej przy Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko-Praskiej - maj 2016 r, - patronat Minister Infrastruktury i Budownictwa, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Nominacja do tytułu NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QI 2016 - organizator FORUM biznesu.pl pod patronatem MINISTERSTWA GOSPODARKI, PKN, PARP Polskie Forum ISO 9000 - maj 2016 r.
 • Nominacja do Godła Liderów Najlepszych firm w Polsce -Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej - 05.01.2016 r.
 • Zasłużony dla Polskiej Przedsiębiorczości 2015 NAGRODA SPECJALNA w Plebiscycie ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w kategorii POSTAĆ dla Janusza Sobieraja Prezesa Zarządu Korporacji Radex S.A. realizowanego w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość - 28 11.2015 r.
 • Zasłużony dla Polskiego Budownictwa 2015 NAGRODA SPECJALNA w KATEGORII POSTAĆ dla Janusza Sobieraja Prezesa Zarządu Korporacji Radex S.A.- w konkursie ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA realizowanym w ramach Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIEBIORCZOŚĆ 28.11.2015 r.
 • I Nagroda w Ogólnopolskim Plebiscycie Firma Roku 2015 ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w kategorii INWESTOR ZASTĘPCZY dla Korporacji Radex S.A. - 28 11.2015 r.
 • WIKTORIA ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW - tytuł "OSOBOWOŚĆ ROKU" dla p. Janusza Sobieraja Prezesa Korporacji Radex S.A. przyznany 24.10.2015 r. przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców
 • List nominacyjny do tytułu BEST QUALITY 2015 w kategorii Nowoczesne Usługi dla Biznesu w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej - maj 2015 r.
 • PLATYNOWA KIELNIA Z DIAMENTEM dla Korporacji Radex S.A. za wyjątkowo umiejętne dostosowywanie się do wszelkich zmian zachodzących w gospodarce i na rynku budowlanym - przyznana przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany PROFILE - 16.04.2015 r.
 • Medal Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - w kategorii HONOROWY PARTNER dla p. Janusza Sobieraja Prezesa Korporacji Radex S.A. - 08.04.2015 r.
 • Przedsiębiorca 25-lecia Wolności RP - Nagroda specjalna dla Prezesa Janusza Sobieraja "za dynamiczny rozwój firmy i jej sukcesy rynkowe poprzez skuteczne zarządzanie" - 29.11.2014
 • Orły Polskiego Budownictwa dla Korporacji Radex S.A. - I nagroda w kategorii inwestor zastępczy - 29.11 2014
 • Znak Jakości Przedsiębiorców WIKTORIA 2014 w kategorii Budownictwo, Usługi Developerskie i Zarządzanie Nieruchomościami przyznany przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców - 25 października 2014 r.
 • Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii - "PARTNER FIRM ZAGRANICZNYCH" przyznany przez Jury Konkursu Business Centre Club - 17 września 2014 r.
 • List nominacyjny do tytułu BEST QUALITY 2014 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości - maj 2014 r.
 • WYRÓŻNIENIE SPECJALNE miesięcznika "Builder" za skuteczne zarządzanie firmą i jej sukcesy w 2013 roku dla Prezesa Zarządu p. Janusza Sobieraja - 12 lutego 2014 r.
 • BUDOWLANA FIRMA ROKU 2013 - wyróżnienie w XI edycji konkursu BUILDERS AWARDS 2014 miesięcznika "Builder" w kategorii Generalny Wykonawca - 12 lutego 2014 r.
 • MEDAL I STATUETKA PERŁY JAKOŚCI dla Korporacji Radex S.A. - Laureata QI 2013 przyznane przez Kapitułę pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Forum ISO 9000 - październik 2013 r.
 • Tytuł Laureata oraz Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2013 przyznane w październiku 2013 r. w kategoriach:
  a) QI ORDER - zarządzanie najwyższej jakości
  b) QI SERVICES - usługi najwyższej jakości
 • MEDAL EUROPEJSKI za zarządzanie nieruchomościami - 05.06.2013 r.
 • GAZELA BIZNESU 2012 - przynależność Korporacji Radex S.A do grona najdynamiczniej rozwijających się firm wg 13 edycji rankingu prowadzonego przez "Puls Biznesu" - grudzień 2012 r.
 • LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU , Warszawa 11 grudnia 2012 r. - przyznane przez Centrum Rozwoju Biznesu
 • Certyfikat przyznania Godła Najwyższa Jakość Quality International 2012 w kategorii QI ORDER - zarządzanie najwyższej jakości - wrzesień 2012 r.
 • Certyfikat przyznania Godła Najwyższa Jakość Quality International 2012 w kategorii QI SERVICES - usługi najwyższej jakości - wrzesień 2012 r.
 • GEPARD BIZNESU - wyróżnienie w VI edycji Konkursu 29.06.2012 r. - przyznane na stałe firmie oraz 7 indywidualnych statuetek dla pracowników firmy
 • BUDOWA ROKU 2011 - nagroda w Konkursie PZITB dla generalnego wykonawcy Korporacji Radex oraz dla inwestora Janusza Sobieraja za przebudowę budynku jednorodzinnego na budynek mieszkalno-apartamentowy - maj 2012 r.
 • Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego "TERAZ POLSKA" w XXII Edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi - 08.05.2012 r.
 • GAZELA BIZNESU 2011 - przynależność Korporacji Radex S.A do grona najdynamiczniej rozwijających się firm wg 12 edycji rankingu prowadzonego przez "Puls Biznesu" - marzec 2012 r.
 • BUDOWLANA FIRMA ROKU 2011 - wyróżnienie w IX edycji konkursu miesięcznika "Builder" w kategorii Generalny Wykonawca za wyróżniającą się działalność firmy na tle konkurencji, odniesione sukcesy oraz stabilną pozycję na rynku - 01.03.2012
 • Wyróżnienie specjalne dla Prezesa Zarządu Korporacji Radex p. Janusza Sobieraja w konkursie miesięcznika "Builder" przyznane 01.03.2012 r. za skuteczne zarządzanie firmą i jej sukcesy rynkowe w 2011 roku, które to wyróżnienie jest jednocześnie nominacją do statuetki POLSKI HERKULES w roku następnym.
 • Znak Jakości Przedsiębiorców WIKTORIA w kategorii Budownictwo, Usługi Developerskie i Zarządzanie Nieruchomościami przyznany przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców - 10.12.2011 r.
 • Tytuł LIDERA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU przyznany na V Forum Gospodarczym Energia- Środowisko - 07.12.2011 r.
 • Nominacja w konkursie FIRMA DOBRZE WIDZIANA na najlepszy wizerunek w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie mazowieckim - 16.11.2011 r.
 • MEDAL EUROPEJSKI za zarządzanie procesem inwestycyjnym - 09.11.2011 r.
 • I nagroda w kategorii INWESTOR ZASTĘPCZY w konkursie pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury "ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2011" - 29.10.2011 r.
 • Tytuł i złote godło w konkursie Najwyższa Jakość Quality International w kategorii "QI ORDER - zarządzanie najwyższej jakości" - sierpień 2011 r.
 • Tytuł i złote godło w konkursie Najwyższa Jakość Quality International w kategorii "QI SERVICES - usługi najwyższej jakości" - sierpień 2011 r.
 • Nagroda Perły Honorowej w kategorii krzewienie wartości społecznych przyznana p. Januszowi Sobierajowi Prezesowi Korporacji Radex S.A. przez miesięcznik "Polish Market" - 06.07.2011r.
 • Europejski Certyfikat "Rzetelni w Biznesie" - 18.06.2011 - dyplom i statuetka
 • W konkursie "TERAZ POLSKA" 28 kwietnia 2011 roku Korporacja Radex S.A. została nominowana do grona laureatów w dziedzinie: koordynacja projektów budowlanych w ramach procesów o dużym stopniu skomplikowania, inwestorstwo zastępcze.
 • Tytuł "Ambasadora Polskiej Gospodarki" w kategorii "Kreator Rozwiązań XXI Wieku" przyznany przez Jury Konkursu Business Centre Club pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych - 18.04.2011 r.
 • Firma należy do elitarnego klubu "Gazeli Biznesu" wg XI Edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm, prowadzonego przez "Puls Biznesu" - marzec 2011r.
 • "Złota Kielnia" przyznana przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany PROFILE za ciągłe unowocześnianie oferty, jakość i terminowość wykonywanych zleceń oraz wkład w inwestycje proekologiczne, a także pełen profesjonalizm świadczonych usług. - styczeń 2011 r.
 • Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego dla Korporacji Radex S.A w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie realizacji prac inwestycyjnych w Polsce - decyzja Kapituły z dnia 1 grudnia 2010r.
 • Tytuł "Pracodawca Roku 2009 r. w Budownictwie", dla Pana Janusza Sobieraja Prezesa Zarządu Korporacji Radex S.A. w XIII Edycji Konkursu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa dn. 16.09. 2010 r.
 • Złota Odznaka "Zasłużony dla Budownictwa" dla Korporacji Radex S.A. - dnia 12.08.2010 r.
 • Dyplom uznania dla inwestora zastępczego Korporacji Radex S.A. za udział w finale (III etap) Konkursu PZITB Budowa Roku 2009 za realizację Osiedla Parkowego przy Forcie Bema w Warszawie Bemowo w rejonie ulic Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku - czerwiec 2010 r.
 • Nagroda II stopnia w konkursie PZITB Budowa Roku 2009 za realizację procesu inwestycyjnego budowy osiedli mieszkaniowych związanych z rewitalizacją zabytkowych obiektów Fortu Bema powiązanych z innymi inwestycjami Warszawa Bemowo. Teren między ulicami: Obrońców Tobruku, Powązkowską, przedłużeniem Al. Armii Krajowej, Księcia Bolesława, Widawską, Osmańczyka i przedłużeniem ul. Piastów Śląskich" - czerwiec 2010 r.
 • Dyplom wyróżnienie oraz statuetka "Geparda Biznesu" dla Korporacji Radex Nieruchomości S.A. w III edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2008 w kategorii "Najdynamiczniejsza firma województwa mazowieckiego" - 24 czerwca 2009
 • W Konkursie Gepardy Biznesu - Dyplom dla Pana Janusz Sobieraja za wkład w rozwój Korporacji Radex Nieruchomości S.A. - 24 czerwca 2009 r.,
 • Pan Janusz Sobieraj nominowany w XI Edycji Konkursu PZPB "Pracodawca roku 2007
  w Budownictwie"
 • Janusz Sobieraj nominowany w Konkursie PZPB "Pracodawca roku 2004
  w Budownictwie" - 19 sierpnia 2005 r.
 • Stacja prób silników lotniczych dla WZL-4 - Pierwsza Nagroda dla projektu w II Przeglądzie"Projekt Inżynierski Roku 2004", czerwiec 2005 r
 • Tytuł "Pracodawca Roku 2003" w Konkursie organizowanym przez Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa - II miejsce w Grupie Firm Małych i Średnich - 2004 r.
 • Centrum Handlowe ARKADIA - najwyższa nagroda dla najlepszego obiektu w Europie "Outstanding Development of the year 2004" przyznana przez Central & Eastern European Real Estate Quality Awards

[ powrót na górę ]