Społeczna odpowiedzialność biznesu

Korporacja Radex Business Park

Obiekty biurowe

Wynajem powierzchni - obiekty biurowe

Budynek H-1

  • 400m2

Budynek E-2

  • 160m2

Teren nieruchomości jest chroniony całodobowo, posiada niezatłoczone parkingi, ponadto jest przystosowany do ruchu transportu ciężkiego. Zapewniamy odpowiednią ilość linii telefonicznych, łącza internetowe standardowe oraz światłowodowe, rezerwy mocy oraz bezpieczną dywersyfikację dostaw mediów.