Społeczna odpowiedzialność biznesu

Korporacja Radex Business Park

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Od samego początku swojego istnienia Korporacja Radex S.A., na której czele stoi Prezes Zarządu dr inż. Janusz Sobieraj, starała się aktywnie realizować cele związane z działalnością społeczną i charytatywną. Wszelkie podejmowane przez firmę działania realizowane są według przyjętej Strategii Społecznej Odpowiedzialności (CSR - corporate social responsibility). Podstawą strategii jest uwzględnianie potrzeb społecznych przy realizacji wyznaczonych celów biznesowych, dzięki czemu zarówno firma, jak i otoczenie, w którym działa, odnoszą wspólnie konkretne korzyści.

Z inicjatywy dr inż. Janusza Sobieraja w Korporacji Radex S.A. został opracowany i wdrożony w życie zestaw zasad i reguł sformułowanych w specjalnych wewnętrznym Kodeksie Postępowania Etycznego. Wymaga on od pracowników spółki działań zgodnych z interesem i potrzebami wszystkich interesariuszy związanych z firmą.

Realizowana przez spółkę polityka zaangażowania społecznego oparta jest na niesieniu pomocy finansowej i rzeczowej, sponsoringu kultury i sportu, tworzeniu planów biznesowych w zgodzie z potrzebami społeczności lokalnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz (dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej) na wspieraniu inwestorów na każdym etapie procesu budowlanego.

Ciężko jest zmierzyć i ocenić poziom zaangażowania w sprawy społeczne. Niełatwo określić i oszacować za pomocą wymiernych wskaźników wartość prowadzonej działalności charytatywnej.Tym cenniejsze są dla Korporacji Radex S.A. liczne nagrody, wyróżnienia i przede wszystkim podziękowania otrzymywane od osób i organizacji, z którymi spółka miała okazję współpracować lub, którym mogła udzielić wsparcia.

Strategia działania spółki, oparta na poszanowaniu i wspieraniu potrzeb społecznych przynosi nam nie tylko satysfakcję, ale jest również postrzegana jako element wyróżniający nas spośród szeregu innych polskich firm.