Społeczna odpowiedzialność biznesu

Korporacja Radex Business Park

Obiekty magazynowe

Wynajem powierzchni - obiekty magazynowe

Budynek E-1/E-2

  • 600m2

Budynek I-1

  • 550m2

Budynek L-1

  • 1750m2

Teren nieruchomości jest chroniony całodobowo, posiada niezatłoczone parkingi, ponadto jest przystosowany do ruchu transportu ciężkiego. Zapewniamy odpowiednią ilość linii telefonicznych, łącza internetowe standardowe oraz światłowodowe, rezerwy mocy oraz bezpieczną dywersyfikację dostaw mediów.