Społeczna odpowiedzialność biznesu

Korporacja Radex Business Park

Obiekty magazynowe

Wynajem powierzchni - obiekty magazynowe

W chwili obecnej wszystkie obiekty magazynowe są wynajęte.

Teren nieruchomości jest chroniony całodobowo, posiada niezatłoczone parkingi, ponadto jest przystosowany do ruchu transportu ciężkiego. Zapewniamy odpowiednią ilość linii telefonicznych, łącza internetowe standardowe oraz światłowodowe, rezerwy mocy oraz bezpieczną dywersyfikację dostaw mediów.