Społeczna odpowiedzialność biznesu

Korporacja Radex S.A.

Referencje

Korporacja Radex S.A. otrzymała ponad 150 opinii, pism i rekomendacji największych koncernów światowych, europejskich, a także największych firm polskich. Poniżej fragmenty wybranych listów i rekomendacji:

Du Pont Conoco Poland

"Jakość robót budowlanych, instalacyjnych i drogowych można uznać za nieodbiegające od standardów europejskich, do czego niewątpliwie przyczyniła się profesjonalna kadra Firmy Radex".

NESTE Oil Poland

"Jakość wykonanych robót, zastosowanych materiałów i urządzeń spełnia przyjęte w Europie wysokie standardy".

Acciona Nieruchomości

"Firmy Państwa dały się poznać jako dobrze zorganizowane, sumienne, prezentujące wysoką jakość wykonywanych zobowiązań umownych. Współpraca układa się bez zastrzeżeń, a bieżące problemy są rozwiązywane w dobrze pojętym interesie wspólnym. Skuteczność działań oparta jest na wysokiej kulturze technicznej i osobistej oraz kompetencji kadry zarządzającej".

METRO Real Estate

"Idea oddania do użytku Centrum Handlowego przed umownym terminem powstała u inwestorów, obserwujących skuteczną, profesjonalną koordynację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Podjęcie przez Pana tego zadania wzbudziło nasz uzasadniony podziw. Pragnę podkreślić, że niewiele jest znanych nam firm na świecie, które byłyby w stanie zdobyć się na taki wysiłek i sprostać założonemu celowi.., "Jeszcze raz chcielibyśmy Panu i kierowanej przez Pana Firmie pogratulować wielkiego sukcesu i życzyć równie udanych realizacji inwestycyjnych w przyszłości".

Warbud S.A.

opinia dotycząca budowy centrum handlowo-rozrywkowego ARKADIA w Warszawie cyt. "Przedsięwzięcie uznawane jest jako największe tego rodzaju w Polsce oraz aktualnie w Europie", "Pomyślna wspólna realizacja wystawia Państwu, a w szczególności Panu, Panie Prezesie jak najlepsze świadectwo i stawia w czołówce europejskiej skuteczność koordynacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych".

Narodowy Bank Polski

"Jestem w pełni usatysfakcjonowany fachowością, terminowością oraz wysokim poziomem technicznym i jakościowym wykonywanych prac." - napisał Wiceprezes NBP p. Krzysztof Barburski.

General Electric International Inc.

"W naszej ocenie była to jedna z najlepszych realizacji, porównując z innymi przedsięwzięciami tego rodzaju na świecie. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni poziomem skierowanego do współpracy z nami personelu inżynieryjno-technicznego i kadry kierowniczej, których przygotowanie zawodowe i umiejętności praktyczne dorównują, a nawet w wielu przypadkach przewyższają światowe standardy kryteriów oceny specjalistów elitarnych, angażowanych do realizacji podobnych, jedynych w swoim rodzaju przedsięwzięć. Mam zaszczyt podkreślić, że doskonale układająca się współpraca we wszystkich etapach realizacji od przygotowania przedsięwzięcia, poprzez projektowanie w oparciu o wytyczne General Electric International Inc. Cincinnati Ohio, poprzez wykonawstwo budowlane, etap instalowania unikalnego wyposażenia i kompleksowego rozruchu jest najlepszym świadectwem celująco zdanego egzaminu przez WZL-4 oraz KORPORACJĘ RADEX S.A.".

Dom Development

"Jesteśmy pod wrażeniem wysokich Pana umiejętności praktycznego stosowania bogatej wiedzy technicznej, w tym jako rzeczoznawcy budowlanego".

BEG Ingénierie Polska

"O stopniu skomplikowanego zadania świadczy między innymi fakt, iż był to pierwszy taki obiekt budowlany w Polsce, w centrum miasta przy nieprzerwanym ruchu pasażerskim na dworcu kolejowym Warszawa Wileńska. Wymagało to nowatorskiego podejścia do wielu problemów organizacji i technologii robót, konstrukcji budowlanych, geotechniki, mechaniki gruntów, zabezpieczenia ogniowego obiektów, sprostania wymogom prawa budowlanego a także ochrony środowiska w zakresie akustyki, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i powierzchni ziemi. Powołany i kierowany przez Pana Janusza Sobieraja) zespół ekspertów - prof. dr hab. W. Lenkiewicz, prof. dr hab. Z. Wasilewski, prof. dr hab. W. Żółtowski, prof. dr hab. G. Chrabczyński, prof. dr hab. Z. Grabowski, prof. dr hab. J. Sieczkowski, prof. dr hab. L. Runkiewicz, prof. dr hab. M. Kosiorek, prof. dr E. Zoller, dr inż. B. Kamiński, dr n. przyr. Z. Koszarny, dr inż. K. Manios, mgr inż. B. Śmigielska - rozwiązywał szybko w sposób profesjonalny stawiane przed nim zadania, przedstawiając alternatywne sposoby rozwiązywania problemów, co pozwoliło inwestorom osiągnąć zamierzone efekty użytkowe, w tym również ekonomiczne. O zdobytym przez Pana zaufaniu inwestorów najlepiej świadczy fakt, że w końcowej fazie budowy powierzyliśmy Panu w imieniu BEG i Carrefour Polska dokonanie odbioru końcowego obiektów i przekazanie ich do użytkowania. Również na tym etapie Pan i Pańska firma wykazała się pełnym profesjonalizmem przekazując obiekt do użytku dokładnie w ustalonym wcześniej terminie".

Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma"

Szanowny Panie Prezesie,
Redakcja Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma" jeszcze raz pragnie pogratulować Państwu sukcesów w Biznesie. Z danych finansowych waszej firmy, które złożyliście do Krajowego Rejestru Sądowego, wynika, że przez kilka lat rozwijaliście się dynamicznie. To sprawiło, że szybko rosła wartość rynkowa Waszego przedsiębiorstwa i uzyskaliście tytuł Gepard Biznesu 2010 i wyróżnienie w naszym konkursie wśród 40 tysięcy podmiotów gospodarczych. Tytuł GEPARD BIZNESU 2010 możecie już używać bezpłatnie i bezterminowo.
Pozdrawiam serdecznie
Jerzy Krajewski
Redaktor naczelny Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma"

[ powrót na górę ]