Społeczna odpowiedzialność biznesu

Korporacja Radex S.A.

Zintegrowany System Zarządzania

Korporacja Radex S.A. w swojej działalności wdrożyła i utrzymuje najnowocześniejsze standardy zarządzania, wyrażone w zintegrowanym systemie zarządzania opartym na wymaganiach norm ISO:

  • System Zarządzania Jakością wg wymagań ISO 9001.
  • System Zarządzania Środowiskowego wg wymagań ISO 14001,
  • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań PN-N (OHSAS) 18001.
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001.

Najwyższa jakość świadczonych przez nas usług potwierdza złote godło Najwyższej Jakości - Quality International 2011, otrzymane w dwóch kategoriach: QI SERVICES - usługi najwyższej jakości i QI ORDER- zarządzanie najwyższej jakości.

System zarządzania procesami inwestycyjnymi i formuła podejścia do uzgadniania i uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni są rozwiązaniami innowacyjnymi, wypracowanymi przez Korporację Radex S.A. w okresie ponad dwudziestoletniej działalności w branży inwestycyjnej i budowlanej.

Autorski system zarządzania procesami inwestycyjnymi Korporacji Radex S.A. uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia.

patrz: wybrane nagrody